چاپ کردن این صفحه

سمینار تخصصی اصول انگیزش و توانمندی زنان در محیط کار

6 خرداد 1396, 5:25 ب ظ
آخرین ویرایش در یکشنبه, 07 خرداد 1396 14:59

    سمینار تخصصی « اصول انگیزش و توانمندی زنان در محیط کار »

 

ره آوران آفاق صنعت در طراحی و برنامه ریزی رویدادهای آموزشی جدید در کشور پیشتاز است.

در همین راستا اولین سمینار تخصصی "اصول انگیزش و توانمندی زنان در محیط کار" توسط کارشناسان موسسه طراحی و در تاریخ 28 دیماه 95

درمرکز همایشهای صدرا برگزار شد.

در این سمینار که حضور گسترده شرکت کنندگان زن و البته تعدادی از مدیران و کارشناسان مرد حضور داشتند، دو تن از بهترین اساتید کشور

به ارایه مطالب خود در زمینه موضوع سمینار پرداختند. دکتر احمد حلت استاد روانشناسی موفقیت کشور و همچنین دکتر حمید رضا فرهمند اصل،

پدیده روانشناسی انگیزش کشور سخنرانان این رویداد بسیار موفق بودند.

لازم به ذکر است دومین سمینار تخصصی "اصول انگیزش و توانمندی زنان در محیط کار" در تاریخ 8 شهریور ماه 96 برگزار می گردد که شامل

برنامه های آموزشی بسیار جالب، کاربردی و متفاوتی خواهد بود .

 

لازم به ذکر است دومین سمینار تخصصی "اصول انگیزش و توانمندی زنان در محیط کار" در تاریخ 8 شهریور ماه 96 برگزار می گردد که شامل

برنامه های آموزشی بسیار جالب، کاربردی و متفاوتی خواهد بود .