دومین سمینار تخصصی شناخت و پیشگیری از خطا در عملیات آزمایشگاهی

7 مرداد ماه 1397

 

 

مخاطبان سومین رویداد تخصصی پیشگیری از خطا در آزمایشگاه های صنعتی

 تهران 23 و 24 آبان ماه 13974


مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت، آزمایشگاه، بازرسی فنی، تضمین کیفیت نگهداری و تعمیرات و ارایه کنندگان خدمات وتجهیزات آزمایشگاه های صنعتی  مخاطبان اصلی این رویداد هستند.

سایراساتید، پژوهشگران وافرادی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با مضوع این رویداد در ارتباط هستند نیز می توانند در این در این رویداد شرکت کنند. 

سومین رویداد تخصصی  پیشگیری از خطا در آزمایشگاه های صنعتی 

 تهران 23 و 24 آبان ماه 1397


دومین سمینار تخصصی شناخت و پیشگیری از خطا در عملیات آزمایشگاهی

 30 خرداد ماه 1397

 

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com