دوره آموزشی استانداردهای بین المللی ثبت و بررسی داروهای جدید با الگوی CTD برگزار شد.

18 بهمن 1393, 5:51 ب ظ
آخرین ویرایش در شنبه, 18 بهمن 1393 17:56

دوره آموزشی استانداردهای بین المللی ثبت و بررسی داروهای جدید با الگوی CTD با حضور 30 نفراز مدیران و کارشناسان شرکتهای صنایع دارویی برگزار گردید. این دوره آموزشی که با استقبال فراگیرانی مواجه و با تدریس خانم دکتر فرجادمند برگزار شد پس از ارزشیابی حایز امتیاز89 گردید.

عنوان دوره آموزشی بعدی موسسه در صنعت دارو، بازرسی آزمایشگاههای کنترل میکروبی است .

 

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com