• پنجمین دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت امور ورزش کارکنان
  پنجمین دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت امور ورزش کارکنان
 • دوره آموزشی ایمنی، نگهداری و تعمیرات دیگهای بخار
  دوره آموزشی ایمنی، نگهداری و تعمیرات دیگهای بخار
 • سومین سمینار تخصصی مدیریت امنیت در انبارها و مراکز ذخیره سازی و توزیع کالا
  سومین سمینار تخصصی مدیریت امنیت در انبارها و مراکز ذخیره سازی و توزیع کالا
 • 6مین سمینار تخصصی بازرسی، نظارت و ارزیابی حرفه ای در حوزه انتظامات و حراست سازمان
  6مین سمینار تخصصی بازرسی، نظارت و ارزیابی حرفه ای در حوزه انتظامات و حراست سازمان
 • دور ه آموزشی اصول و فنون پذیرایی و تشریفات
  دور ه آموزشی اصول و فنون پذیرایی و تشریفات
 • منشـی گـری حـرفه ایی
  منشـی گـری حـرفه ایی
 • بازرسی، نظارت و ارزیابی خدمات رستورانی در سازمانها و مراکز صنعتی
  بازرسی، نظارت و ارزیابی خدمات رستورانی در سازمانها و مراکز صنعتی
 • مدیریت و کنترل فرآیند های تصفیه آب در صنایع غذایی
  مدیریت و کنترل فرآیند های تصفیه آب در صنایع غذایی

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

مرکز همایش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-تقاطع طالقانی-

خیابان خواجه نصیر طوسی غربی-ساختمان 264-واحد 2 غربی

تلفن : 77688231-77688239-77688135-77688192-77688129

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                   info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                             www.afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟