• چهارمین همایش ملی بازرسی، ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری با رویکرد استانداردسازی مدیریت انبار- 17 و 18 شهریور ماه
  چهارمین همایش ملی بازرسی، ایمنی و کنترل کیفیت عملیات انبارداری با رویکرد استانداردسازی مدیریت انبار- 17 و 18 شهریور ماه
 • دومین همایش ملی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث
  دومین همایش ملی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث
 • دومین همایش ملی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث
  دومین همایش ملی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث
 • نخستین کنفرانس ملی مدیریت کارخانه- 6 و 7 بهمن ماه
  نخستین کنفرانس ملی مدیریت کارخانه- 6 و 7 بهمن ماه
 • اصول طراحی مخازن تحت فشار - 16 تا 18 شهریورماه
  اصول طراحی مخازن تحت فشار - 16 تا 18 شهریورماه
 • بازرسی, نظارت و ارزیابی حرفه ای در حوزه انتظامات و حراست سازمان – 18 شهریور
  بازرسی, نظارت و ارزیابی حرفه ای در حوزه انتظامات و حراست سازمان – 18 شهریور
 • سفارشات خارجی ، روش های خرید و پرداخت وجه بین المللی – 10 و 11 شهریور
  سفارشات خارجی ، روش های خرید و پرداخت وجه بین المللی – 10 و 11 شهریور
 • دوره آموزشی آشنایی با تست و اورهال توربین های گازی در صنایع نفت و نیروگاه – 16 تا 18 شهریورماه
  دوره آموزشی آشنایی با تست و اورهال توربین های گازی در صنایع نفت و نیروگاه – 16 تا 18 شهریورماه
 • سمینار تخصصی مدیریت آشوب سازمانی – 29 مهرماه
  سمینار تخصصی مدیریت آشوب سازمانی – 29 مهرماه
 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل خطوط تولید کابل مخابراتی و برقی – 7 و 8 مهرماه
  دوره آموزشی مدیریت و کنترل خطوط تولید کابل مخابراتی و برقی – 7 و 8 مهرماه
 • بی سوادان قرن 21

آدرس پستی

تهران - خیابان دکتر شریعتی - روبروی خیابان ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره 42

تلفن تماس:

77643267 - 77515985-8 - 77636341-2

نمابر: 77539268

ایمیل: Info@afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟