• چهارمین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد تجربیات اجرایی در سازمانها-26 و 27 بهمن ماه
  چهارمین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد تجربیات اجرایی در سازمانها-26 و 27 بهمن ماه
 • سمینار تخصصی ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسوولیت اشخاص
  سمینار تخصصی ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسوولیت اشخاص
 • دوره آموزشی شناخت و کارکرد ماشین های کشش در صنایع سیم و کابل
  دوره آموزشی شناخت و کارکرد ماشین های کشش در صنایع سیم و کابل
 • دوره آموزشی کاربردی نحوه انتخاب و استفاده از استابیلایزرها در انواع فرآورده های لبنی-30 دی ماه
  دوره آموزشی کاربردی نحوه انتخاب و استفاده از استابیلایزرها در انواع فرآورده های لبنی-30 دی ماه
 • کارگاه تخصصی کارتیمی با رویکرد مدل جهانی DISC
  کارگاه تخصصی کارتیمی با رویکرد مدل جهانی DISC
 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل تولید آرد در صنعت - 6 و 7 بهمن ماه
  دوره آموزشی مدیریت و کنترل تولید آرد در صنعت - 6 و 7 بهمن ماه
 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل فرآیندهای تصفیه آب در صنایع غذایی-27 و 28 بهمن ماه
  دوره آموزشی مدیریت و کنترل فرآیندهای تصفیه آب در صنایع غذایی-27 و 28 بهمن ماه

آدرس پستی

تهران - خیابان دکتر شریعتی - روبروی خیابان ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره 42

تلفن تماس:

77680715-6 - 77515985-8 - 77636341-2

نمابر: 77539268

ایمیل: Info@afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟