• دومین همایش ملی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث
  دومین همایش ملی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث
 • دومین همایش ملی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث
  دومین همایش ملی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث
 • نخستین کنفرانس ملی مدیریت کارخانه- 6 و 7 بهمن ماه
  نخستین کنفرانس ملی مدیریت کارخانه- 6 و 7 بهمن ماه
 • سمینار تخصصی مدیریت آشوب سازمانی – 29 مهرماه
  سمینار تخصصی مدیریت آشوب سازمانی – 29 مهرماه
 • دوره جامع آموزشی مدیریت یکپارچه سرمایه با رویکرد HSE
  دوره جامع آموزشی مدیریت یکپارچه سرمایه با رویکرد HSE
 • بی سوادان قرن 21

آدرس پستی

تهران - خیابان دکتر شریعتی - روبروی خیابان ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره 42

تلفن تماس:

77643267 - 77515985-8 - 77636341-2

نمابر: 77539268

ایمیل: Info@afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟