• اصول و قواعد رانندگی تدافعی با خودروهای سنگین و نیمه سنگین
  اصول و قواعد رانندگی تدافعی با خودروهای سنگین و نیمه سنگین
 • ایمنی، اصول و ضوابط ابعاد و اوزان در حمل و نقل بار
  ایمنی، اصول و ضوابط ابعاد و اوزان در حمل و نقل بار
 • دوره آموزشی مدیریت کیفیت میکروبی MQM
  دوره آموزشی مدیریت کیفیت میکروبی MQM
 • روشهای کنترل کیفیت میکروبی و تست های کاربردی
  روشهای کنترل کیفیت میکروبی و تست های کاربردی
 • بازطراحی، ساماندهی و بهبود فرآیندهای مدیریت انبار
  بازطراحی، ساماندهی و بهبود فرآیندهای مدیریت انبار
 • گانینگ
  گانینگ
 • جمع داری اموال
  جمع داری اموال
 • طراحی سیستم کنترلی در مدیریت به روش تار عنکبوت
  طراحی سیستم کنترلی در مدیریت به روش تار عنکبوت
 • مدیریت سفارشات، خرید و تدارکات کالا
  مدیریت سفارشات، خرید و تدارکات کالا
 • مدیریت و کنترل تولید آرد در صنعت
  مدیریت و کنترل تولید آرد در صنعت
 • اصول پیده سازی مدیریت دانش
  اصول پیده سازی مدیریت دانش
 • کمپرسورهای صنعتی
  کمپرسورهای صنعتی
 • سایزینگ کابل
  سایزینگ کابل
 • ارزیابی و محاسبه هزینه های منابع انسانی
  ارزیابی و محاسبه هزینه های منابع انسانی
 • ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت
  ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت
 • الزامات صلاحیت HSE کارشناسان انبار
  الزامات صلاحیت HSE کارشناسان انبار
 • اصول و روشهای جذب و استخدام نیروهای فروش
  اصول و روشهای جذب و استخدام نیروهای فروش

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

مرکز همایش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-تقاطع طالقانی-

خیابان خواجه نصیر طوسی غربی-ساختمان 264-واحد 2 غربی

تلفن : 77688231-77688239-77688135-77688192-77688129

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                   info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                             www.afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟