• دوره آموزشی بازطراحی،سازماندهی و بهبود فرآیندهای مدیریت انبار
    دوره آموزشی بازطراحی،سازماندهی و بهبود فرآیندهای مدیریت انبار
  • شناخت و پیشگیری از خطا در عملیات آزمایشگاهی
    شناخت و پیشگیری از خطا در عملیات آزمایشگاهی

آدرس پستی

تهران - خیابان دکتر شریعتی - روبروی خیابان ملک - خیابان شهید باقری شبستری - شماره 42

تلفن تماس:

77680715-6 - 77515985-8 - 77636341-2

نمابر: 77539268

ایمیل: Info@afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟